خانه اخبار ویژه تصاویر/ کوزۀ سالم ۴ هزار ساله در یک روستای ناشناخته کشف شد