خانه اخبار ویژه تصاویر/ گردهمایی داوطلبان اصولگرای نمایندگی تهران