خانه اخبار ویژه تصاویر/ گردهمایی زائران حج تمتع در استادیوم ۱۲ هزار نفری آزادی