خانه اخبار ویژه تصاویر/ گریه‌های حمید نوری در خانه شهید امیرعبداللهیان