خانه اخبار ویژه تصاویر/ گفتگوی وزیر ارتباطات با یک زن کف حسینیه ارشاد