خانه اخبار ویژه تصاویر/ گوزنی که به اندازه یک موش است!