خانه اخبار ویژه تصویب قطعنامه آتش‌بس فوری در غزه در مجمع عمومی سازمان ملل