خانه اخبار ویژه تصویری تازه از اکبر عبدی در کنار دختر و نوه و همسرش