خانه اخبار ویژه تصویری تلخ از مردی که در آتش‌سوزی کمپ لنگرود فوت کرد