خانه اخبار ویژه تصویری کمیاب از هنرپیشه چشم رنگی سینمای ایران