خانه اخبار ویژه تصویر/ انگشتر اهدایی آستان قدس به شهید زاهدی