خانه اخبار ویژه تصویر/ بهروز افخمی در مستند انتخاباتی سعید جلیلی