خانه اخبار ویژه تصویر/ تصادف مرگبار زانتیا با تیر چراغ برق