خانه اخبار ویژه تصویر/ تندیس رونالدو در هتل معروف تهران