خانه اخبار ویژه تصویر خاصی که از یک آتش‌نشان در بیمارستان گاندی ثبت شد