خانه اخبار کادر قرمز تصویر/ سانسور عجیب و غریب با گلدان در صداوسیما!