خانه اخبار ویژه تصویر/ ماجرای زیر گرفتن یک دانشجوی پزشکی با نیسان آبی چه بود؟