خانه اخبار ویژه تصویر/ نمایش موشک حاج قاسم، سجیل و ماهواره‌بر سیمرغ