خانه اخبار ویژه تصویر/ پلیس زن راهنمایی و رانندگی در خیابان‌های تهران قدیم