خانه اخبار ویژه تصویر چه کسانی در دیدار نخبگان با رهبر انقلاب به نمایش گذاشته شد؟