خانه اخبار ویژه تعداد تماشاگران بازی پرسپولیس – النصر مشخص شد