خانه اخبار استانی تعمیر جاده‌ جم به سیراف و آزمونی مشترک برای فرمانداران جم و کنگان