خانه اخبار ویژه عکس/ تیپ مجری سابق تلویزیون در یک مراسم