خانه اخبار استانی ثبت دمای بالای ۵۰ درجه در برخی مناطق بوشهر