خانه اخبار استانی جا‌به‌جایی ۲۰۵ هزار تن کالای اساسی توسط ناوگان حمل و نقل بوشهر