خانه اخبار استانی جام رسانه‌ای امید در عسلویه برگزار می‌شود