خانه اخبار استانی جانباز ۷۰ درصد بوشهری به یاران شهیدش پیوست