خانه اخبار ویژه عکس/ جای خالی ابراهیم رئیسی و امیرعبداللهیان در افتتاحیه مجلس دوازدهم