خانه اخبار استانی جذب نیروهای غیربومی در پتروشیمی صدف عسلویه