خانه اخبار استانی تعزیرات: جریمه ۲۵ میلیاردی متهم قاچاق سوخت در گناوه