خانه اخبار ویژه جزئیات کشته شدن ۵ سرباز در کرمان؛ شایعات صحت دارد؟