خانه اخبار استانی جشن‌های کیلومتری عید غدیر در ۱۳ شهر و ۲ روستای استان برگزار می‌شود