خانه اخبار ویژه جلالی: مردم پای صندوق‌های رای دیگر نگاه جناحی ندارند