خانه اخبار ویژه جمهوری اسلامی: هزینه ۱۰ سال لجاجت و مخالفت با FATF را بپردازید