خانه اخبار ویژه «جیم جردن» رییس مجلس نمایندگان آمریکا شد