خانه اخبار ویژه حائری: تهمتی نزده‌ام؛ از سوءتفاهم پیش آمده عذرخواهی می‌کنم