خانه اخبار ویژه عکس/ حال و روز خسرو پسیانی در مراسم تدفین پدرش