خانه اخبار ویژه حدادعادل: در محله خیلی بدی زندگی می‌کردم