خانه اخبار ویژه حذف «عجله دارم» با عجله قیمت‌ها را بالا برد!