خانه اخبار ویژه حذف گرایی از رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان