خانه اخبار ویژه عکس/ حرکت باورنکردنی ضرغامی در نمایشگاه تهران