خانه اخبار ویژه حسن روحانی: اقلیتی آمده و با شعار همه مناصب را گرفته‌اند