خانه اخبار ویژه حسین انصاریان‌: نماز جماعت در کشور به خط پایان رسیده است