خانه اخبار ویژه حسین شریعتمداری به پزشکیان، نهج البلاغه یاد داد!