خانه اخبار ویژه حقیقت‌پور: تایید صلاحیت‌شده‌ها ساندویچ نیستند، سالادند