خانه اخبار ویژه حماس: از خواسته‌های سه گانه خود کوتاه نخواهیم آمد