خانه اخبار ویژه حماس: عملیات زمینی اسرائیل عملا آغاز شده است