خانه اخبار ویژه حماس: پاسخ رسمی تل‌آویو به پیشنهاد‌های خود را دریافت کردیم