خانه اخبار ویژه حمله بی‌سابقه به سریال افعی تهران: زرد و جعلی است