خانه اخبار ویژه خاتمی: ما رای می‌دهیم برای ایران، نه برای مشروعیت‌بخشی به چیزی + ویدئو